Lesprijscalculatie

Lesprijscalculatie

Waar bestaat een lesprijs uit?

De lesprijs bestaat uit loonkosten en autokosten en 21% BTW. En deze onderdelen bestaan natuurlijk ook weer uit verschillende kosten zoals verzekeringen, brandstof enz.

De lesprijs bestaat uit een gedeelte loonkosten, een gedeelte autokosten en natuurlijk de BTW. En om het een beetje aanschouwelijk te maken geef ik gewoon eens een voorbeeld calculatie voor de lesprijs van 2009. En dan ga ik er van uit wat de regering, belastingdienst, de wetgever enz. in het jaar 2008 allemaal voor ons in petto had voor het jaar 2009.

Hoeveel loonkosten per uur zitten in een rijles?

Een rekensommetje. Om te beginnen gaan we eens uit van een gewone werkweek die gebaseerd is op 5 werkdagen in een week. Een werkweek die de gemiddelde Nederlander  heeft. En dan maak ik even geen onderscheid tussen uren die men 's morgens rijd, of 's avonds, of in het weekend, die bij ander beroepsgroepen misschien extra betaald worden, in de vorm van extra toeslagen. Ik houd het dus gemakkelijk. In een jaar werk ik dus 5 dagen per week, dat zijn 52 weken keer 5 dagen is 260 dagen. Daar kunnen we wettelijke vakantiedagen, ATV dagen (arbeidstijdverkorting) en snipperdagen van aftrekken. Dat zijn 28 dagen op een jaar. En daar gaan ook nog eens 6 nationale en Christelijke feestdagen vanaf. Dan blijven dus 226 wettelijk te werken dagen over. In een jaar wordt de gemiddelde Nederlander 7,2 % van de werkdagen ziek. Dat zijn omgerekend 16 dagen in een jaar. Daar zou dan een vervangende uitzendkracht voor ingehuurd worden, om het werk toch door te laten gaan. Want jullie willen toch verder met je rijbewijs. Dan kom ik dus op een totaal van 210 dagen die een gemiddelde Nederlander werkt, en ik voor mijn calculatie dus ook.

Wat wil ik verdienen?

Ik wil toch wel hetzelfde verdienen als een uitzendkracht die net geen €1.600,- per maand verdient in onze branche, en als je daar dus vanuit gaat dan krijg je de volgende rekensom:

 • Het werkgeversdeel van de sociale lasten (1,2% verhoogt ten opzichte van 2007) bedraagt €26.112,-
 • De premie aanvullend pensioen is dan €1.342,-
 • De kosten van de uitzendkracht voor de dagen die ik niet werk bedragen minimaal 3 uur per dag à €35, - per uur, zijn dan 16 dagen keer 8 uur keer €35,- bedraagt €4.480,-
 • Verzekeringspremie die gedurende 2 jaar de loonbetaling bij Arbeidsongeschiktheid van de medewerkers verzorgt (een ongeluk zit in mijn beroep in een klein hoekje) is €1.530,-
 • De totale loonkosten komen op jaarbasis uit op €33.464,-
 • En als ik dat weer ga omrekenen naar per uur, dan krijg je de rekensom:
 • €33.464,- gedeeld door 210 dagen gedeeld door 8 uur is dan afgerond €19,92 per uur exclusief 19% BTW.

Dus de loonkosten per uur rijles bedraagt €19,92 exclusief BTW.

Dan gaan we nu eens verder met het berekenen van de autokosten per uur. De autokosten bedragen €16,82 exclusief BTW per uur. Hoe ben ik nu aan dat bedrag gekomen? Een optelsom van heel veel dingen. Ik zal ze allemaal even noemen:

 • Overheadkosten die doorberekend moeten worden voor het praktijkgedeelte van de rijschool is 0,939 keer €21.389,28 is €20.084,- En daarbij staat 0,939  voor 93,9% van het totaalbedrag €21.389,28. Voor de kosten die doorberekend zouden moeten worden voor de theorieles is dat dus 0,061 (is 0.061= 6,1% van het totaal) van de kosten. En overheadkosten zijn alle algemene kosten die je als bedrijf maakt, die zowel met theorie als praktijk te maken hebben, zoals Fiscaal gebruik kantoor €3.900,- Representatiekosten €1.645,28 Kantoorbehoeften €680, - Abonnementen automatisering €150,- Porti en zegelkosten €400,- Liquiditeitslasten en overige bankkosten €2.250,- P.R kosten (reclame en attenties) €1.400,- Accountants en administratieve kosten €2.500,- Reservering en onderhoud kantoorinventaris €750,- Internet en telefoonkosten en mobiele telefoon €950,- Contributies en abonnementen €425,- Afschrijving kantoorinventaris €1.960,- Renteverlies geïnvesteerd vermogen kantoor €637,- Reservering onderhoud onroerend goed €1.450,- Energie en water inclusief ecotaks €512,- Reservering applicatie €375,- OZB eigenaar en gebruiker (gemiddeld tarief) €930,- Divers onvoorzien €475,-  En als je alles bij elkaar optelt dan kom je uit op €21.389,28
 • Afschrijving van de leswagen €3.503,- per jaar (in 5 jaar afgeschreven). Dit bedrag bestaat uit een kostprijs van de leswagen (zonder BPM, zonder BTW en verwijderingsbijdrage), inclusief rijklaar maken, inclusief inbouw dubbele bediening van €17.515,- (Dit is dus geen Mercedes, of BMW)
 • Afschrijving van BPM (richtgetal over 3 jaar gemiddeld per jaar) €1.312,-
 • Renteverlies geïnvesteerd vermogen van 6,5% van €24.571,77 (dat is de nettoprijs van de dieselauto plus BPM exclusief BTW) is €1.597,17
 • Verzekering (WA plus volledig Casco, inclusief inzittende verzekering, want de klanten in mijn lesauto mogen geen risico lopen) €2.047,58
 • Houderschapsbelasting met provinciale opcenten(gemiddelde, is namelijk per provincie anders) €1.140,-
 • Brandstofkosten (dagprijs per oktober 2008) €4.845,79 Dit bedrag is nu hoger omdat de brandstofprijzen natuurlijk een stuk hoger liggen dan toen. De rekensom van dit bedrag is de volgende: de belastingdienst rekent ons voor dat we per rijles 38 kilometer gemiddeld rijden. Als we 226 dagen, 8 uur per dag, met onze leswagen rijden dan rijden we per jaar: 226 keer 8 uur keer 38 kilometer is 68.704 kilometer per jaar. Daar komt volgens de belastingdienst een gemiddelde bijtelling van 22% privékilometer bij. Of je die rijdt of niet, dat maakt voor de belastingdienst niet uit. 22% van 68.704 km is 15.115 kilometer, waardoor je op een totaal van 68.704 plus 15.115 is 83.819 kilometer komt. Bij een gemiddeld verbruik van 1 liter brandstof op 16 kilometer tegen een prijs van €0,925 exclusief BTW per liter diesel is dan 83.819 kilometer gedeeld door 16 km/per liter is 5.238,69 keer 0,925 is €4845,79
 • Onderhoud divers en garage €2.311,-
 • Onvoorzien €250,-

Alles bij elkaar opgeteld zijn de autokosten dus €20.084,53 plus €3.503,- plus €1.312,- plus €1.597,17 plus €2.047,58 plus €1.140,- plus €4.845,79 plus €2.311,- plus €250,- maakt €37.090,54

De enkele kilometerprijs wordt dan €37.091,07 gedeeld door 83.819 totale kilometers is €0,4425138 per kilometer. En deze prijs keer 38 kilometer die we per rijles rijden, maakt dat de totale autokosten per rijles €16,82 bedragen.

En als die de loonkosten van €19,92 en de autokosten van €16,82 bij elkaar optelt kom je op €36,74 exclusief BTW. De BTW is 21% van €36,74 en dat maakt een bedrag van €7,72 die dan bij de €36,74 moet optellen waardoor je dan een prijs inclusief BTW krijgt van €44,46. Dan weet je dus dat als iemand €35,- rekent voor een rijles, er ergens iets niet klopt.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.